Todbjerg Busser – miljøvenlig bustransport 

Hos Todbjerg Busser arbejder vi konstant hen imod mere klimavenlige løsninger. Vi skærper vores grønne profil bl.a. ved at udskifte vores busser til de nyeste miljøstandarder. Samtidig holder vi øje med udviklingen og de nye muligheder inden for endnu grønnere bustransport og brændstofsmuligheder. Mens dette arbejde skrider frem, og teknologierne løbende bliver forbedret og mere driftssikre, fokuserer vi hos Todbjerg Busser på, hvordan vi kan gøre hele virksomheden endnu grønnere.

Derfor har vi nu indledt et samarbejde med Obton Stabil Selskabsinvest P/S om en stor investering i deres vedvarende solcelleenergi-projekt, ”Obton Solenergi Stabil”. Med denne investering kan man sige at hele Todbjerg Bussers samlede udledning bliver neutraliseret 100% via CO2-kvoter.

 

CO2 – neutralt busselskab

Bustransport er blandt de allermest bæredygtige transportformer, og på trods af, at Todbjerg Busser er helt fremme i feltet for en grønnere busbranche, er vi desværre endnu ikke helt der, hvor den enkelte bus er helt uden et CO2– aftryk. Mens vi arbejder videre på nye måder at mindske vores CO2 -udledning på, kan vi glæde os over, at vi via vores betydelige investeringer i solcelleenergi, neutraliserer vores CO2-udslip 1:1, idet miljøpartnerskabet muliggør opførelsen af store solcelleparker i Europa. Disse klimavenlige anlæg medfører en så stor global CO2-reduktion, at vores investeringsandel er svarende til Todbjerg Bussers samlede CO2-udslip, og hermed opnås en dokumenteret klimaneutralitet.

Miljøstrategi

På trods af grøn samvittighed og denne klimarigtige solstrålehistorie er det ikke tid til at læne sig tilbage. Vi skal frem i bussen og fortsætte det målrettede arbejde med at implementere grønne løsninger der kan nedbringe vores CO2-udledning, så vi kan få en sundere verden og en mere bæredygtig infrastruktur. Todbjerg Busser arbejder allerede nu på flere fronter med forskellige nye miljøtiltag, og som beskrevet ovenfor fokuseres der selvfølgelig på klimarigtig buskørsel, men også resten af vejen rundt i virksomheden intensiveres nu den fremadrettede klimaindsats, så vi kan gøre din tur endnu grønnere.

Miljøvenlig bus

Miljøvenlig bustransport – Todbjerg Busser – Gør Turen Grønnere….